Loading
| כניסת מטפלים | צור קשר|About Iapp
האגודה הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי שמחה להזמינך ליום עיון מרתק וחשוב בנושא : "זה לא מה שסיכמנו..." יום העיון יתקיים ביום שני, 31 בפברואר 2017, י"ז בשבט, תשע"ז בין השעות 8:45-14:45, בסמינר אפעל, חנייה במקום.
פרטים נוספים >>
יום עיון של מסלול 'מצבים מנטאליים ראשוניים ' עם מריליה איזנשטיין - עדכון היבטים תיאורטיים וקליניים על פי הפסיכואנליזה הצרפתית בעבודה עם המטופל ה(פסיכו)סומטי
פרטים נוספים >>
כנס אשמה- אז והיום הכנס הנו תוצר של שיתוף פעולה בין התוכנית לפסיכותרפיה באוניברסיטת תל אביב והפקולטה למשפטים וככזה הנו ייחודי ומענין ראו פרטים נוספים בפוסט המלא
פרטים נוספים >>
מפגשים בצוותא 2017 עיר בעין הסערה: ערב עם אורי רוזנווקס ואיל בלחסן, יוצרי הסדרה, "לוד - בין ייאוש לתקווה"
פרטים נוספים >>
תכנית הכשרה תלת-שנתית ללימודי פסיכולוגיית העצמי איגוד ישראלי לפסיכולוגיית העצמי ולחקר הסובייקטיביות פותח מחזור לימודים חדש של תכנית-יסוד להכשרה תלת-שנתית בפסיכותרפיה 2016/17-2018/19
פרטים נוספים >>

האגודה הישראלית
לפסיכותרפיה פסיכואנליטית


האגודה הישראלית לפסיכותרפיה פסיכואנליטית הינה עמותה אשר נוסדה על מנת להוות בית מקצועי לכל המטפלים המזהים עצמם עם תפיסת העולם הפסיכואנליטית, ולאנשים מתחומים אחרים במדע ובאומנות העוסקים בחשיבה פסיכואנליטית. האגודה הוקמה ב 1998, ביוזמת ד"ר יוסי הדר ז"ל וחברי הועד הראשון. 
 
האגודה שמה לה למטרה לקדם את תחום הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית בארץ ולהוות מרכז של רב שיח ולימוד לעוסקים ולמתעניינים בו. פעילויות האגודה כוללות יזמות ארגון וניהול מפגשים, כנסים, ימי עיון, סדנאות והדרכות בנושאי פסיכותרפיה פסיכואנליטית על כל זרמיה השונים. אנו מעודדים מחקר וכתיבה מקצועית בתחום הפסיכותרפיה הפסיכואנליטית, ומפגש בין מטפלים בגישה פסיכואנליטית לאנשים מתחומי תרבות אחרים להפריה הדדית. 


פסיכותרפיה
31/01/17 הרצאה של החטיבה הזוגית: 23.2.17 "שממון במרחבי נפש וצימאון נואש למגע אנושי - נרטיבים בֶּקֶטיאניים ופסיכואנליטיים" מרצה : גב' אלינה שלקס
פרטים נוספים >>
13/01/17 הרצאה חמישי - 16.2.2017 - "מקום היצירה בנפש" מרצים : גב דבורה קוצ'ינסקי וד"ר איתמר לוי בין השעות 20.15-22.00
פרטים נוספים >>
12/12/16 יום עיון שני של חטיבת הילדים ונוער : "דיון מחודש בסוגיות של העברה נגדית בפסיכותרפיה פסיכואנליטית בילדים " יתקיים ב : יום שני 6.2.2017 בין השעות 8.30 -15.30 במכון מופ"ת בתל אביב. יו"ר יום העיון- מר יוסי צוק
פרטים נוספים >>
17/01/17 קב' הקריאה הבאה של החטיבה הזוגית, ב26.1.17 יום חמישי בשעה 20.15-22.00 את הערב תנחה : לאה וולקוב המאמר של נורמה כרוזו ישלח אחרי רישום ותשלום. לא יהיה ניתן לשלם במקום
פרטים נוספים >>
16/09/16 תוכנית ערבי חמישי 2016-2017 : "דיאלוג בין גישות פסיכואנליטיות בנות זמננו " סדרת המפגשים צמחה מתוך רצון לדיאלוג בין גישות טיפול פסיכואנליטיות שונות סביב נושאי ליבה משותפים. בחרנו להפגיש אנשי טיפול מהזרם האנליטי (יונגיאני) העכשווי, הפחות מוכר, עם אנשי טיפול מהזרמים המוכרים האחרים.
פרטים נוספים >>
06/10/16 החטיבה לטיפול זוגי בגישה פסיכואנליטית : תכנית שנתית 2016-2017 החטיבה הזוגית ממשיכה את פעילותה במסגרת האגודה לפסיכותרפיה פסיכואנליטית.
פרטים נוספים >>
14/06/14 קבוצות קריאה למטפלים בנושא "תורת החלומות" קבוצות קריאה בנושא תורת החלומות. הקבוצות הן של עמיתים ללא תשלום.
פרטים נוספים >>
09/10/13 הרשמה למכתבי התפוצה של האגודה
פרטים נוספים >>
06/03/16 פסיכואנליזה ואתולוגיה קבוצת הקריאה החדשה שמתארגנת - תדון בקשרים בין מחקר התנהגות של בעלי חיים לבין הבנת יסודות הפסיכואנליזה.
פרטים נוספים >>
09/10/13 חוברת ימי עיון והרצאות מטעם האגודה
פרטים נוספים >>